מה עושים עם ספר תורה שנפל?

מה עושים עם ספר תורה שנפל?

עצי חיים מכסף לספר תורה

לאורך הדורות, לצערנו, קורים לעיתים אירועים מצערים ומזעזעים, בהם נשמט ספר התורה הקדוש אל הארץ בעת הגבהתו או בעת הולכתו מארון הקודש ובחזרה, לא עלינו. האירוע מעבר לכך שספר התורה ועצי החיים שלו עלולים להשבר ולהנזק, גורם לזעזוע עמוק בקרב כל הנוכחים במקום ואף לשומעים על כך, ומעורר את לב הקהל לתשובה שלמה.

בעת שספר תורה נפל בבית הכנסת יש להתעורר בתשובה, להתענות ולתת צדקה. הפוסקים דנו בנושא מכיוונים רבים במהלך השנים, ואת קיצור פסקיהם ננסה להביא לכם כאן.

דרכי הכפרה

התעוררות תשובה

הפוסקים כתבו כי נפילת ספר תורה לארץ מתרחשת בשל עוון מסוים של אנשי בית הכנסת. על הרב המקומי מוטלת החובה להבהיר לקהילתו את גודל הכאב והצער על בזיונו של ספר התורה, לשמש להם כסעד רוחני בהכלת הזעזוע ולהנחות את הקהילה לדרך חרטה, תשובה ותיקון על המקרה הנורא.

כמו כן, כתב מרן הגר"ע יוסף זצ"ל כי ראוי לקהל בית הכנסת שראו את נפילת ספר התורה לקבוע יום בו יתאספו כולם בבית הכנסת, יתענו תענית דיבור ויוסיפו בתפילה ובלימוד תורה, ודבר זה חשוב אף יותר מתענית ומצדקה.

קבלת תענית

בנוגע לחיוב תענית בעת נפילת ספר תורה נמצאו מנהגים ופסיקות רבים: לדעת המהרי"ש נתנזון, המחמירה ביותר, יש להתענות 40 יום, זכר ל-40 הימים בהם שהה משה במרום בעת שקיבל את התורה. עם זאת, דעה זו היא דעת יחיד.

רוב הפוסקים מסכימים כי יש לצום לפחות יום אחד. בדבר זה גופא נחלקו פוסקים רבים: יש שטענו כי כל מתפללי בית הכנסת חייבים לצום, גם אם לא היו כלל בבית הכנסת; יש שכתבו כי רק הנוכחים בבית הכנסת צריכים לצום; יש שפסקו כי רק אלו שראו את הספר נופל צריכים לצום והמקילים ביותר סברו כי רק מי שהפיל את ספר התורה מידיו חייב לצום. לסיכום, פוסק החיד"א, כי לכל רב יש לבצע תיקון ולגזור תענית לפי הכרעת דעתו.

נתינת צדקה

למרות שנפסק כי יש להתענות לאחר נפילת ספר תורה, פוסקים רבים מסכימים כי בדורינו התרבתה תשישות הכוח, ועל כן נשים, חולים או אנשים שתענית תפגע בעבודתם יכולים לפדות את הצום בצדקה.

סך פדיון התענית צריך להיות הסכום שאדם מוציא ביום רגיל על מזונו במהלך היום. ראוי לתת את פדיון התענית ללומדי תורה, כדי לכפר על בזיון התורה הקדושה שאירע בנפילת ספר התורה.

מה צריך לבדוק אחרי נפילת הספר?

במקרה שספר התורה נפל לארץ, גם אם רק עצי החיים נגעו בקרקע, יש להביא את ספר התורה לבדיקה אצל סופר סת"ם, וכן להביאו למומחה לתיקון ושדרוג עצי חיים.

הדבר חשוב מאוד, מפני שבעת נפילת הספר האותיות שבספר עלולות להישבר, ובכך ספר התורה יכול להיפסל. כמו כן, לעיתים, גם אם מבחוץ נראה שלעצי החיים לא קרה כלום, עקב המכה נעשה סדק פנימי בעצי החיים, ובהגבהת התורה הבאה עלולים עצי החיים להישבר, וספר התורה יפול ל"ע.

אצלינו, בהרשקוביץ עצי חיים, תוכלו להביא את הספר לבדיקת עצי החיים ולתקן או לשדרג את עצי החיים שלכם במחירים הטובים ביותר. עצי חיים מכסף של הרשקוביץ מפארים אלפי בתי כנסת ברחבי העולם, ושלושה דורות של אמנות הביאו אותנו להתמקצע בתיקון עצי חיים קטנים וגדולים, מעץ, מכסף ומעץ משולב בכסף, והכל באיכות הטובה ביותר.

בהרשקוביץ תוכלו למצוא גם מוצרים נלווים לספר התורה, כגון כתרים, אצבעות, רימונים, מעילים, חושן ועוד.

מאמר זה נועד להעשרה בלבד, ואין לראות בו תחליף לפסיקה הלכתית. לפסיקה הלכתית ניתן לעבור לאתר הידברות.

גלילה לראש העמוד